Chenstijl Stok 74-vorm


De traditionele Chenstijlvorm voor de korte stok (13 eigen vuistlengtes) werd gemaakt door meester Chen Sheng-Fu (1902-2001). Hij telt 74 bewegingen en duurt ongeveer 3 minuten.
Chen Sheng-Fu
Lijst met posities

陈式太极鞭杆
Chenstijl Tai Ji Korte Stok

1. Voorbereiding
2. Stap naar achter links en rechts, til stok op
3. Stap naar voren met links en schep met stok
4. Stap naar voren met rechts en schep met stok
5. Stap naar voren met links en schep met stok
6. Stap naar voren met rechts en schep met stok
7. Steek in linker boogstand
8. Schuine slag naar voren in rechter boogstand
9. Steek omlaag in rechter ruststand
10. Draai om en steek omlaag in ruststand
11. Duw boven opzij naar rechter hoek
12. Duw boven opzij naar linker hoek
13. Draai om en duw boven opzij naar rechter hoek
14. Duw boven opzij naar linker hoek
15. Draai om en til stok op in linker teenstand
16. Slag van onder in rechter boogstand
17. Zwaai en hak in rechter boogstand
18. Til knie op en wijs (met stok)
19. Draai om, sta op een been en verberg stok
20. Uitval (stoot) met stok in rechter boogstand
21. Hak met stok in hurkpositie
22. Til knie op en breng stok omhoog
23. Hak stok schuin omlaag in rechter boogstand
24. Steek en trek stok terug in rechter boogstand
25. Steek in rechter boogstand
26. Schuine slag boven in rechter boogstand
27. Steek omlaag in rechter achterwaartse kruisstand
28. Zwaai en hak in paardrij stand
预备势
撤步左右提鞭
左上步挑鞭
右上步把挑鞭
左上步挑鞭
右上步把挑鞭
左弓步戳
右弓步斜上击
右歇步把下戳
转身歇步把下戳
右角把上拨
左角上拨
转身右角把上拨
左角上拨
转身左点步提鞭
右弓步挑把
右弓步抡劈
提膝反点
转身独立藏鞭
右弓步崩鞭
蹲步劈鞭
提膝举鞭
右弓步斜下劈鞭
右弓步抽戳鞭
右弓步把戳
右弓步斜上击
右插步把下戳
马步把抡劈
29. Vuiststoot omlaag in linker lege stand
30. Til knie op met dragende handpalm
31. Gestrekte slag van onder in rechter boogstand
32. Slag (naar rechts) in linker achterwaartse kruisstand
33. Zwaai en hak in rechter boogstand
34. Draai om en steek in rechter boogstand
35. Draai lichaam en dek af in linker boogstand
36. Til knie op en lage slag
37. Til knie op en "omarm" stok
38. Spring in ruststand, zwaai en hak
39. Draai lichaam, zwaai en hak in rechter boogstand
40. Balanceer, zwaai en hak
41. Draai (middel), hieltrap en hak
42. Draai om, linker boogstand, cirkel en "omarm" stok
43. Onderschep (blokkeer) in rechter boogstand
44. Cirkel (boven je hoofd) en steek in rechter boogstand
45. Stok langs rug in linker achterwaartse kruisstand
46. Zwaai en hak in paardrijstand
左虚步栽捶
提膝托掌
右弓步把撩
左插步反打把
右弓步把抡劈
转身右弓步把戳
翻身左弓步盖把
提膝把下击
提膝抱鞭
跳歇步把抡劈
翻身右弓步抡劈
平衡把抡劈
翻身蹬脚把劈
转身左弓步云抱鞭
右弓步拦截
右弓步云戳
左插步背鞭
马步抡劈
47. Draai terug en druk (stok) neer in linker lege stand
48. Zwaai en steek met stok in rechter boogstand
49. Zwaai en steek met stok in linker boogstand
50. Keer om en steek in rechter boogstand
51. Duw beneden opzij in rechter boogstand
52. Til knie op en (dreig met) slag
53. Stap naar voren, kniel en weer boven af met stok
54. Stamp voet, stap naar voren, kniel en weer boven af met stok
55. Stap naar voren en sla stok naar links en rechts
56. Rechter boogstand, stokslag links boven
57. Til stok op in linker lege stand
左虚步滚压把
右弓步抡戳鞭
左弓步抡戳鞭
回身右弓步把戳
右弓步把下拨
提膝打把
上步跪架鞭
震脚上步跪架鞭
上步左右打鞭
右弓步左上击鞭
左虚步提鞭
58. Stap naar voren met links en sla (van boven)
59. Stap naar voren met rechts en sla
60. Stap naar voren met links en sla
61. Stap naar voren met rechts en sla
62. Druk neer in linker boogstand
63. Wissel handen en druk neer in linker boogstand
64. Lage slag in linker boogstand (linksonder)
65. Lage slag in linker boogstand (rechtsonder)
66. Stap terug en sla links (gewicht achter op links)
67. Stap terug en sla rechts (gewicht achter op rechts)
68. Stap terug en sla links (linker boogstand)
69. Stap terug en sla rechts (linker boogstand)
70. Wissel handen en druk neer in linker boogstand
71. Cirkel(tje), schep en druk neer in linker boogstand
72. Draai om en druk neer in ruststand
73. Spring, draai, steek en slag van onder in rechter boogstand
74. Afsluiting
左上步挑击
右上步挑击
左上步挑击
右上步挑击
左弓步把压
倒手左弓步把挑压
左弓步把下击
左弓步把下击
左撤步把挑击
右撤步把挑击
左撤步把挑击
右撤步把挑击
倒手左弓步压
绞挑左弓步压
转身歇步下按
跳转右弓步把戳挑
收势

English page

Een filmpje op Youtube waarin de maker van deze stokvorm hem op 94-jarige leeftijd uitvoert: Chen Sheng-Fu