Yangstijl Pushing Hands

Yangstijl pushing hands bestaat uit verschillende onderdelen. Het begint met:

1. 定步单手推手
dìng bù dān shǒu tūi shǒu - op de plaats handen duwen met één hand

"Op de plaats" betekent hier: zonder te stappen. Beide spelers staan in een boogstand.

Een (Chinees) videootje van dit onderdeel: