Tweegevecht Stok 2 x 54 bewegingen


Chenstijl tweegevecht stok is, net als de 74-solovorm, ontworpen door de Chinese meester Chen Sheng-Fu (1902-2001). Het is een bijzonder leuke vorm om met z'n tweeën te doen, maar je kunt elke kant ook heel goed als solovorm uitvoeren.

Dit is hem op volle snelheid:


Cursussen

Op dit moment zijn er geen cursussen in tweegevecht stok. Heb je interesse om deze vorm te leren? Stuur ons een mailtje: info@taijiquangroningen.nl

Stukje instruktie

Voor de liefhebbers: een stukje instruktie (Deel 1)

Deze stokvorm is natuurlijk niet ongevaarlijk. Kijk bij een aanval altijd of je partner de verdediging op orde heeft en sla niet voluit. Van belang is verder om de bewegingen heel langzaam in te studeren en pas daarna te versnellen.

Lijst met posities

 

A ()

B ()


Deel 1

  Voorbereiding
yu bei shi
预备式
Voorbereiding
yu bei shi
预备式
  Begin
qǐ shì 起 势
Begin
qǐ shì
起 势
1 Sta op één been, zwaai en hak
dú lì lūn pī
独立抡劈
Linker boogstand en weer boven af
zuǒ gōng bù shàng jià
左弓步上架
2

Rechter boogstand met lage steek
yòu gōng bù bǎ xià huō 右弓步把下戳

Stap terug en druk omlaag
tuì bù xià yā
退步下压
3 Stap terug links rechts en blokkeer
chè bù zuǒ yòu lán
撤步左右拦 (2)
Stap naar voren links rechts, horizontale slag
shàng bù zuǒ yòu héng jī
上步左右横击 (1)

4

Cha bu met lage slag
chā bù bǎ xià jī
插步把下击
Til knie op en duw beneden opzij
tí xī bǎ xià bō
提膝把下拨

5

Stap terug en weer boven af
chè bù shàng jià
撤步上架 (2)
Stap naar voren links rechts, slag van boven
shàng bù zuǒ yòu shàng jī 上步左右上击 (1)

6

Stap terug links rechts en duw opzij
tuì bù zuǒ yòu bō
退步左右拨(2)
Stap naar voren links rechts, vlakke steek
shàng bù zuǒ yòu píng chuō
上步左右平戳 (1)

7

Stap terug, weer boven af
tuì bù shàng jià
退步上架 (2)
Boogstand en slag van boven
gōng bù bǎ shàng jī
弓步把上击 (1)

Deel 2

8 Stap naar voren links rechts, horizontale slag
shàng bù zuǒ yòu héng jī
上步左右横击
Stap terug links rechts en blokkeer
tuì bù zuǒ yòu lán
退步左右拦
9 Stap terug, til knie op en duw beneden opzij
tuì bù tí xī bǎ xià bō
退步提膝把下拨(2)
Cha bu met lage slag
chā bù bǎ xià jī
插步把下击 (1)
10 Stap naar voren links rechts, slag van boven
shàng bù zuǒ yòu shàng jī
上步左右上击
Stap terug en weer boven af
chè bù shàng jià
撤步上架
11 Stap naar voren links rechts, vlakke steek
shàng bù zuǒ yòu píng chuō
上步左右平戳
Stap terug links rechts en duw opzij
tuì bù zuǒ yòu bō
退步左右拨
12 Stap terug, weer boven af (2)
tuì bù shàng jià
退步上架
Wissel hand, slag van boven vanachter linker schouder (1)
dào shǒu zuǒ jiān hòu shàng jī
倒手左肩后上击
13 Stap naar voren, slag van onder en hak
shàng bù liāo pī
上步撩劈
Cirkelende stap naar achter, druk stok neer
hòu rào bù yā biān
后绕步压鞭
14 Stap naar voren, slag van boven
shàng bù bǎ shàng jī
上步把上击
Stap terug en weer boven af
chè bù shàng ji
撤步上架
15 Stap naar voren en lage steek
shàng bù xià chuō
上步下戳
Stap terug en duw beneden opzij
chè bù xià bō
撤步下拨

Deel 3

16 Cha bu zwaai en hak
chā bù lūn pī
插步抡劈
Boogstand, weer boven af
gōng bù shàng jià
弓步上架
17 Til knie op, onderschep laag (2)
tí xī xià jié
提膝下截
Cha bu met lage slag (1)
chā bù xià jī
插步把下击
18 Cha bu zwaai en hak
chā bù lūn pī
插步抡劈
Boogstand, weer boven af
gōng bù shàng jià
弓步上架
19 Til knie op, onderschep laag (2)
tí xī xià jié
提膝下截
Cha bu met lage slag (1)
chā bù xià jī
插步把下击
20 Cha bu zwaai en hak
chā bù lūn pī
插步抡劈
Boogstand, weer boven af
gōng bù shàng jià
弓步上架
21 Til knie op, onderschep laag (2)
tí xī xià jié
提膝下截
Cha bu met lage slag (1)
chā bù xià jī
插步把下击
22 Rechter boogstand, slag van boven
yòu gōng bù shàng jī
右弓步上击
Rechter boogstand, schuine slag van boven
yòu gōng bù xíe shàng jī
右弓步斜上击
23 Stap rond en cirkel stok buiten (2)
hú xíng bù wài jiǎo biān
弧行步外绞鞭
Stap rond en cirkel stok binnen (1)
hú xíng bù nèi jiǎo biān
弧行步内绞鞭
24 Rechter boogstand, weer boven af (2)
yòu gōng bù shàng jià
右弓步上架
Slag van boven met links en rechts (1)
zuǒ yòu shàng jī
左右上击
25 Rechter boogstand, horizontale slag
yòu gōng bù héng jī
右弓步横击
Halve hurkstand, blokkeer bij schouder
pū bù kuà lán
仆步挎拦

Deel 4

26 Stap terug, til knie op, onderschep laag links (2)
tuì bù tí xī zuǒ xià jié
退步提膝左下截
Boogstand, lage slag naar links (1)
gōng bù zuǒ xià jī
弓步左下击
27 Linker boogstand en weer boven af (2)
zuǒ gōng bù shàng jià
左弓步上架
Linker boogstand, zwaai en hak met links (1)
zuǒ gōng bù zuǒ lūn pī
左弓步左抡劈
28 Stap naar voren, veeg laag, draai om, til knie op en duw beneden opzij
shàng bù xià sǎo zhǔan shēn tí xī xià bō
上步下扫转身提膝下拨
Spring, draai om, boogstand met vlakke steek
tiào zhǔan shēn gōng bù píng chuō
跳转身弓步平戳
29 Slag van boven met rechts en links
yòu zuǒ shàng jī
右左上击
Rechter boogstand, weer boven af
yòu gōng bù shàng jià
右弓步上架
30 Halve hurkstand, blokkeer bij schouder (2)
pū bù kuà lán
仆步挎拦
Rechter boogstand, horizontale slag (1)
yòu gōng bù héng jī
右弓步横击
31 Linker boogstand, lage slag naar links
zuǒ gōng bù zuǒ xià jī
左弓步左下击
Stap terug, til knie op, onderschep laag links
tuì bù tí xī zuǒ xià jié
退步提膝左下截
32 Linker boogstand, zwaai en hak met links
zuǒ gōng bù zuǒ lūn pī
左弓步左抡劈
Linker boogstand en weer boven af
zuǒ gōng bù shàng jià
左弓步上架
33 Spring, draai om, boogstand met vlakke steek (2)
tiào zhǔan shēn yòu gōng bù píng chuō
跳转身右弓步平戳>
Stap naar voren, veeg laag, draai om, til knie op en duw beneden opzij (1)
shàng bù xià sǎo zhǔan shēn tí xī xià bō
上步下扫转身提膝下拨
34 Peil de zee, zwaai en hak
tàn hǎi bǎ lūn pī
探海把抢劈
Stap terug, kniel en weer (boven) af
tuì bù guì jià
退步跪架

Deel 5

35 Til knie op, boogstand en lage steek (2)
tí xī gōng bù xià chuō
提膝弓步下戳
Stap naar voren en veeg laag, druk omlaag in lege stand (1)
shàng bù xià sǎo xū bù xià yā
上步下扫虚步下压
36 Slag van boven in rechter boogstand
yòu gōng bù bǎ shàng jī
右弓步把上击
Stap terug en weer boven af
tuì bù shàng jià
退步上架
37 Trek terug en blokkeer links (2)
chè bù zuǒ lán
撤步左拦
Stap naar voren, horizontale veegslag (1)
shàng bù héng sǎo
上步横扫
38 Slag van boven in rechter boogstand
yòu gōng bù bǎ shàng jī
右弓步把上击
Trek terug en weer boven af
chè bù shàng jià
撤步上架
39 Keer om, stap achteruit en trek stok terug
huí shēn tuì bù lā biān
回身退步拉鞭
Toon stok in lege stand met vuist omlaag
bǎi biān xū bù zāi chúi
摆鞭虚步栽捶
40 Huppelstap, T-stand, wissel handen en onderschep laag (2)
zǒu tiào dīng bù huàn shǒu xià jié

走跳丁步换手下截
Huppelstap en slag van onder (1)
jī bù liāo biān
击步撩鞭
41 Boogstand, slag van boven met links
gōng bù zuǒ shàng jī
弓步左上击
Weer omgekeerd (naar boven) af in cha bu
chā bù fǎn jià
插步反架
42 Stap terug en blokkeer boven (2)
tuì bù jià lán
退步架拦
Zwaai en hak in boogstand (1)
gōng bù lūn pī
弓步抢劈
43 Druk omlaag in lege stand (2)
xū bù xià yā
虚步下压
Stap naar voren en lage steek (1)
jìn bù xià chuō
进步下戳
44 Stap terug, kniel en weer (boven) af (2)
tuì bù guì jià
退步跪架
Wijs met stok in kruisstand (1)
gài bù fǎn diǎn
盖步反点

Deel 6

45 Lage veeg, til knie op, lage slag
xià sǎo tí xī xià jī
下扫提膝下击
Springstap, keer om, til knie op, onderschep laag
tiào bù huí shēn tí xī xià jié
跳步回身提膝下截
46 Spring, wissel, zijwaartse boogstand, weer boven af (2)
tiào huàn héng dāng bù shàng jià

跳换横裆步上架
Spring, wissel, boogstand, zwaai en hak (1)
tiào huàn gōng bù lūn pī
跳换弓步抡劈
47 Stap naar voren, lage slag
shàng bù xià jī
上步下击
Stap terug, onderschep laag naar links
tuì bù zuǒ xià jié
退步左下截
48 Til knie op, lage slag naar rechts
tí xī yòu xià jī
提膝右下击
Til knie op, onderschep laag naar rechts
tí xī yòu xià jié
提膝右下截
49 Spring, wissel, zijwaartse boogstand, weer boven af (2)
tiào huàn héng dāng bù shàng jià

跳换横裆步上架
Spring, wissel, boogstand, zwaai en hak (1)
tiào huàn gōng bù lūn pī
跳换弓步抡劈
50 Draai om, stap terug, onderschep horizontaal (2)
zhǔan shēn chè bù píng jié
转身撤步平截
Stap naar voren, gestrekte stokslag van onder (1)
shàng bù qián píng liáo
上步前平撩
51 Stap naar voren, weer boven af (2)
shàng bù jià
上步架
Zwaai en hak (1)
lūn pī
抡劈
52 Til knie op, lage slag
tí xī xià jī
提膝下击
Kruisstand, onderschep laag
gài bù xià jié
盖步下
53 Zijwaartse boogstand, weer boven af (2)
héng dāng bù shàng jià
横档步上架
Draai om, zwaai en hak (1)
fān shēn lūn pī
翻身抡劈
54 Trek terug in lege stand, verberg stok
hòu chè xū bù zàng biān
后撤虚步藏鞭
Trek terug in lege stand, verberg stok
hòu chè xū bù zàng biān
后撤虚步藏鞭
  Afsluiting
shōu shì
收式
Afsluiting
shōu shì
收式

(1) eerst B
(2) dan A