Bedrijfs Tai Ji

Als er voldoende enthousiaste werknemers zijn dan is het misschien mogelijk om op een vaste dag rond het middaguur of aan het eind van de middag een uur voor Tai Ji en Qigong te reserveren.

De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat het in de praktijk lastig is om Bedrijfs Tai Ji lange tijd vol te houden. Noodlottige vergaderingen, plotseling binnenkomende telefoontjes, wisselende planning... allemaal factoren die een regelmatig bezoek van de lessen in de weg kunnen staan. Maar er zijn ook succesverhalen.

Het helpt natuurlijk als de werkgever een ruimte ter beschikking stelt en (een deel van) de docentkosten voor zijn rekening neemt.